Modulaire Gemeenschappelijke Regeling'Alles voor een optimale dienstverlening naar de inwoners'

Organogram

organisatieschema van de Modulair gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein. Bovenin staan het Dagelijks en Algemeen Bestuur. Zij laten zich adviseren door bestuurscommissies. Er zijn drie bestuurscommissies: 1. bestuurscommissie Zorg 2. bestuurscommissie Onderwijs 3. bestuurscommissie Participatie. MGR beheer is een kleine beheerorganisatie die bestaat uit een directeur, een controller, een managementassistent, een privacy officer en communicatieadviseur. De MGR bestaat verder uit vijf modules, te weten: Inkoop Zorg, Regionaal Bureau Leerlingzaken, het Werkgeversservicepunt, Werkgeverschap sociale werkvoorziening en Contractmanagement Inburgering.

Cookie-instellingen